dziś
wczoraj
ten tydzień
ubiegły tydzień
ten miesiąc
ubiegły miesiąc
wszystkie
6242
6819
52287
807857
118244
110889
904160

Twoje IP: 34.236.190.216
Czas: 2019-08-19 23:31:26

Użytkownicy

Odwiedza nas 32 gości oraz 0 użytkowników.

 

REGULAMIN 2019

 

1.Udział w rywalizacji może wziąć każda osoba akceptująca wymogi poniższego regulaminu oprócz osób zatrudnionych w obsłudze Wspólnego Gołębnika*. Każdy uczestnik musi przesłać drogą elektroniczną formularz zgłoszeniowy. Osobom niekorzystającym z Internetu na życzenie wyślemy formularz zgłoszenia uczestnika pocztą.

* Organizator zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w rywalizacji w czysto sportowym wymiarze, jednocześnie zrzekając się wszystkich ewentualnych nagród pieniężnych na rzecz osób plasujących się w poszczególnych współzawodnictwach na nagradzanych miejscach. Przykład: zajęcie 2giego miejsca – nagrodę otrzymuje osoba z pozycji 3iej. Gołębie Organizatora nie biorą udziału w licytacji

 2.Koszt uczestnictwa 1ego gołębia wynosi 500,00zł / 120,00euro brutto, drużyna 5szt 2500,00zł / 600,00euro brutto. 20% wartości wpisowego należy uiścić na konto Wspólnego Gołębnika w terminie 30 dni od daty zgłoszenia. Pozostała należność musi być uiszczona najpóźniej w dniu dostarczenia gołębi wraz z potwierdzeniem przelewu. ( Wszystkim uczestnikom zostaną wystawione FV za dokonane wpłaty – bardzo prosimy o podawanie w formularzu wszystkich niezbędnych do tego danych). W przypadku wpłacenia zadatku, a nie dostarczeniu gołębi kwota ta nie podlega zwrotowi i przechodzi na własność Wspólnego Gołębnika.

 3.Spośród uczestników sezonu 2019, którzy zapiszą się do końca bieżącego roku rozlosujemy 3 osoby, które będą mogły bezpłatnie umieścić drużynę (5 gołębi podstawowych  + 2 rezerwowe) w sezonie 2020. Losowanie odbędzie się podczas finału. Osobą losującą będzie zwycięzca lotu finałowego ( jeśli będzie nieobecny osoba która uplasowała się na kolejnym miejscu). Nazwiska osób z pierwszej pięćdziesiątki na liście będą w trakcie losowania powielone x 5 (tj. 5cio krotne zwiększenie szansy), od 51-100 powielone x 3, 101-200 powielone x 2.

 4.Uczestnik, może zgłosić dowolną ilość drużyn-aby wziąć udział w rywalizacji drużynowej musi zgłosić 5 gołębi posiadających obrączki z rocznika 2019. Dostarczone gołębie muszą być w 30-40dni. Wraz z dostarczonymi gołębiami należy dostarczyć karty własności oraz rodowody.

5.Każdej osobie zgłaszającej drużynę (5 gołębi) przysługuje prawo bezpłatnego umieszczenia 2óch gołębi rezerwowych. W przypadku zaginięcia podczas treningów któregoś z gołębi podstawowych (od 1 do 5 z listy zgłoszeniowej ) jego miejsce na pierwszy lot konkursowy zajmie pierwszy z gołębi rezerwowych tj. 6ty podany w formularzu. W przypadku powrotu gołębia podstawowego wraca on na pozycję 1ego rezerwowego. Zastępowanie gołębiami rezerwowymi odbędzie się przed rozegraniem pierwszego lotu konkursowego.

Hodowca, który do pierwszego lotu konkursowego ma całą drużynę tj. 5szt gołębi i do tego posiada jeszcze  gołębie rezerwowe może je aktywować - opłata aktywacyjna 500,00zł / 120,00euro brutto. Wówczas gołębie te biorą udział we wszystkich kategoriach współzawodnictwa oprócz drużynowego. Aktywacja możliwa jest na 48h przed każdym konkursem. W przypadku braku aktywacji ze strony właściciela może to uczynić osoba 3cia na 24h przed lotem.

6.W dniu przyjęcia gołębiom będą założone obrączki elektroniczne oraz zostaną one wprowadzone do systemu. Organizator zapewnia przyjętym gołębiom: zakwaterowanie we wspólnych gołębnikach, wysokiej jakości karmy i dodatki, opiekę weterynaryjną i profilaktykę zdrowotną, szczepienia ochronne.

 7.Gołębie nie muszą być zaszczepione, gdyż każdy po dostarczeniu do Wspólnego Gołębnika zostanie odrobaczony i zaszczepiony przeciw paramixovirozie, salmonelli oraz ospie.

 8.Gołębie dostarczone do Wspólnego gołębnika w złym stanie zdrowotnym lub z oznakami chorobowymi, nie zostaną przyjęte bądź odesłane właścicielowi na jego koszt. W takim przypadku uczestnik ma prawo w ciągu 14dni na wymianę i dostarczenie innych, zdrowych gołębi. Takie samo rozwiązanie będzie miało miejsce w przypadku, gdy gołąb padnie w ciągu 2óch tygodni od przyjęcia.

 9.Termin przyjmowania gołębi : 10.04.2019-20.05.2019r

10.Zasady rywalizacji.

 Gołębie dostarczone (i aktywowane) do Wspólnego Gołębnika biorą udział w rywalizacji o nagrody:

 I.Współzawodnictwo drużynowe

Suma punktów zdobytych przez drużynę gołębi (4y pierwsze z 5ciu) z wszystkich lotów konkursowych łącznie z lotem finałowym . Z każdego lotu konkursowego punkty zdobywać będzie 35% gołębi z ogólnej liczby wysłanych  na dany lot, z gradacją 20%. Wielkość punktacji uzależniona jest od odległości lotu:

- 120-140km –15 pkt

- 141-180km –20 pkt

- 181-240km –25 pkt

- 241-320km –35 pkt

- 321-450km – 45pkt

- 451-520km - 50pkt

 II.Indywidualne zwycięstwo w locie finałowym.

Wygrywa ten gołąb, który ma najszybszy powrót do gołębnika z miejsca wypuszczenia oraz jest konstantowany jako pierwszy w zegarze lotowym. Zakończenie lotu finałowego następuje w momencie przybycia 35% zakoszowanych gołębi. W momencie kiedy nie wróci ta ilość lot zostanie przedłużony maksymalnie o 72h od odbicia pierwszego gołębia.

W przypadku kiedy dwa gołębie uzyskają ten sam czas konstantowania z lotu to obydwa zajmują miejsce ex aequo. Nagroda dzielona jest po równo między te 2 miejsca, a tworzyć ją będą sumy pieniężne dwóch następujących po sobie nagradzanych pozycji. Przykład:Pozycję 2gą zajmują 2 gołębie. Wówczas nagroda to suma pieniędzy z pozycji 2 i 3, dzielona 50/50. Następny przylatujący gołąb zajmuje pozycję 4.

 III.Zwycięstwo w kategorii AS

Sposób naliczania punktów taki sam jak w konkurencji drużynowej, z tą różnicą że dotyczy indywidualnie poszczególnych gołębi. I w tym przypadku punkty zdobywają gołębie ( zarówno podstawowe jak i rezerwowe- pod warunkiem że te zostały wcześniej aktywowane), które znajdują się w puli 35% pierwszych powracających do gołębnika. Wygrywa gołąb z największą ilością punktów.

Warunkiem zdobycia nagród w kategorii AS jest powrót gołębia z lotu finałowego do czasu wyłączenia systemu.

 IV.Indywidualne zwycięstwa w lotach 1-4.

Wygrywa ten gołąb, który ma najszybszy powrót do gołębnika z miejsca wypuszczenia oraz jest konstantowany jako pierwszy w zegarze lotowym. Zakończenie lotu konkursowego następuje w momencie przybycia 35% zakoszowanych gołębi. W momencie kiedy nie wróci ta ilość lot zostanie przedłużony maksymalnie o 48h od odbicia pierwszego gołębia. 

 Wszystkie gołębie nieaktywowane również będą liczone do ustalenia bazy  35%  i będą uczestniczyć konkursie tak jak gołębie aktywowane, z tą różnicą że nie będą mogły zdobywać nagród.

 11.Komisja wkładaniowa. W jej skład będą wchodzić 4 lub więcej osób wyłonionych spośród uczestników (ochotników) oraz przedstawiciel organizatora. Osoby te będą wyłonione w drodze zgłoszeń przysyłanych organizatorowi przed każdym lotem konkursowym. W przypadku braku zgłoszeń spośród uczestników, do komisji wkładaniowej organizator zatrudni osoby trzecie nie związane ze Wspólnym Gołębnikiem. Pracę komisji nadzoruje przedstawiciel organizatora.

 12.Zasady wypuszczania gołębi. Gołębie na loty treningowe, konkursowe i lot finałowy transportowane będą specjalistycznym pojazdem przystosowanym do przewozu gołębi, będącym własnością organizatora. Dysponujemy 2oma samochodami, które mogą przewozić w zależności od potrzeby od 1-5tyś gołębi. Po zakoszowaniu gołębi na loty konkursowe i finał, kabina transportowa zostanie zabezpieczona przez członków komisji wkładaniowej numerycznymi plombami, które zostaną zerwane komisyjnie w obecności osoby potwierdzającej w miejscu wypuszczenia.

 Wraz z kierowcą w transporcie uczestniczyć będzie konwojent. Konwojentem będzie osoba posiadająca doświadczenie w sporcie gołębiarskim, nie zawiązana z MWG Rogowo. Konwojent nie może być również uczestnikiem rywalizacji.

Decyzję o wypuszczeniu gołębi podejmuje organizator w porozumieniu z osobą potwierdzającą w miejscu wypuszczenia gołębi.

 Osobą potwierdzającą w miejscu wypuszczenia gołębi do lotów konkursowych i lotu finałowego będzie osoba która w terenie z którego zostaną wypuszczone gołębie oficjalnie pełni taką funkcję dla lotów związkowych PZHGP. Osoba potwierdzająca ma obowiązek sprawdzenia nienaruszalności plomb numerycznych, zweryfikowania numerów plomb z numerami na protokole z miejsca wypuszczenia gołębi. Potwierdzający własnoręcznym podpisem i pieczęcią oddziału potwierdzi wypuszczenie gołębi.

 13.Wszystkie loty zależne będą od pogody a Organizator będzie osobą decyzyjną w kwestii ewentualnych zmian terminów odbywania się poszczególnych konkursów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów, miejsc i lotów konkursowych, skrócenia długości i ilości ze względu na pogodę lub inne przypadki losowe.

 14.Szczegółowe terminy odbywania się zarówno lotów próbnych jak i konkursowych zostaną przekazane do wiadomości w późniejszym terminie ( oczywiście z odpowiednim wyprzedzeniem)

 15.Ilość lotów treningowych:

- I-szy trening, 5km

- II-gi trening, 5km

- III-ci trening, 10km

- IV-ty trening, 10km

- V-ty trening, 25km

- VI-ty trening,  40km

- VII-my trening,  60km

- VIII-my trening, 80-90km

 16.Ilość lotów konkursowych:

- I-szy Lot Konkursowy ok. 120-141km

- II-gi Lot konkursowy ok. 141-180 km

- III-gi Lot Konkursowy ok. 181-240km

- IV-ci Lot Konkursowy  ok. 241-320km

- V-ty Lot Finał, 321-520 km (Finał planujemy rozstrzygnąć do 15.09.2019r. Jeżeli pogoda w dniu finału okaże się zła, finał rozegrany zostanie w najbliższym dniu, dla którego prognozowana pogoda powinna być odpowiednia.

 Organizator zastrzega sobie możliwość organizowania dodatkowych lotów treningowych między lotami konkursowymi.

 

17.Pula nagród wynosić będzie 60% zebranych środków netto. Poniższe wysokości nagród pozostaną niezmienione w wypadku zgłoszenia min. 1000szt gołębi. W przypadku mniejszej lub większej liczby zostanie to proporcjonalnie zmniejszone/zwiększone.

W przypadku zgłoszenia min. 1000szt gołębi- z finału nagrodzonych zostanie pierwszych 60 gołębi, z tego 30 ostatnich minimalna nagroda to 1500zł

W przypadku zgłoszenia min. 2000szt i więcej -100 gołębi z finału będzie nagrodzonych i ostatnie 40szt - nagroda minimum 1500zł.

Nagrody 

- Loty Konkursowe

 1. miejsce – 1.000zł + puchar +dyplom

 2. miejsce – 900zł + puchar + dyplom

 3. miejsce – 800zł + puchar + dyplom

 4. miejsce – 700zł + dyplom

 5. miejsce – 600zł + dyplom

 6. miejsce – 500zł + dyplom

 7-10. miejsce – 400zł + dyplom

- Klasyfikacja drużynowa:

 1. miejsce – 40.000zł + puchar +dyplom

 2. miejsce – 25.000zł + puchar +dyplom

 3. miejsce – 12.000zł + puchar +dyplom

 4. miejsce – 8.000zł + dyplom

5. miejsce – 5.000zł + dyplom

 6-10. miejsce – 1.500zł + dyplom

 - Klasyfikacja AS

 1. miejsce – 20.000zł + puchar +dyplom

2. miejsce – 10.000zł + puchar +dyplom

 3. miejsce – 5.000zł + puchar +dyplom

 4. miejsce – 3.500zł + puchar + dyplom

 5. miejsce – 2.500zł + puchar + dyplom

 6. miejsce – 1.500zł + puchar + dyplom

 7-10. miejsce – 1.000zł + puchar + dyplom

 - Zwycięstwo w locie finałowym

 1. miejsce – 25.000zł + puchar +dyplom

 2. miejsce – 15.000zł + puchar +dyplom

 3. miejsce – 10.000zł + puchar +dyplom

 4. miejsce – 7.000zł +dyplom

 5. miejsce – 5.000zł +dyplom

 6-10. miejsce – 2.000zł +dyplom

 11-20. miejsce – 1.000zł +dyplom

 21-30. miejsce - 500zł + dyplom

18.AUKCJA. Gołębie, które wróciły z lotu finałowego jak i te które nie brały w nim udziału zostaną wystawione na aukcji w intrenecie nie później niż 21 dni po zakończeniu lotu Finałowego. AUKCJA BĘDZIE TRWAŁA 14 DNI. Cena wywoławcza sprzedawanego gołębia wynosić będzie 300,00zł. Po zakończeniu aukcji, hodowca który dostarczył rodowód otrzyma 50% wylicytowanej kwoty, a pozostałe 50% przechodzi na organizatora. W przypadku kiedy gołąb wystawiony zostanie bez rodowodu właściciel otrzyma 30% z wylicytowanej kwoty. Organizator może publikować rodowody gołębi przeznaczonych do sprzedania na aukcji. Gołębie niesprzedane przechodzą na własność Wspólnego Gołębnika.

 19.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 I.Polska wersja regulaminu uznawana jest za wersję oficjalną

II.Wysyłając gołębie do MWG Rogowo uczestnik akceptuje zasady zawarte w Regulaminie.

III.Wypełniając formularz zgłoszeniowy i formularz rejestracyjny uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

IV.Oficjalne zakończenie sezonu 2019 wraz z bankietem dla wszystkich uczestników i gości podczas którego wręczane będą puchary , dyplomy odbędzie się w dzień lotu finałowego na terenie MWG. O szczegółach informować będziemy na naszej stronie internetowej.

V.Zgodnie z przepisami obowiązek potrącenia 10% podatku od nagrody i jego rozliczenia spoczywa na organizatorze - dlatego wpłacane na konto nagrody pieniężne będą z góry pomniejszane o 10%. Dotyczy to także nierezydentów - pobieramy od nich również zryczałtowany 10% podatek, chyba że nierezydent przedstawi nam certyfikat rezydencji (zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych, wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika)wtedy podatek będzie mógł rozliczyć samodzielnie.

VI.Podczas rejestracji uczestnicy z zagranicy oprócz podania nr konta zobowiązani są do przedstawienia danych bankowych takich jak: nazwa i adres banku, nr BLZ, nr IBAN oraz SWIFT/BIC- dane niezbędne do wykonania przelewu zagranicznego.

VII.W przypadku kiedy "uczestnika zawodów" stanowi więcej niż jedna osoba( team) i nagrody mają być przekazane na kilka różnych kont w formularzu rejestracyjnym należy wymienić wszystkie te konta w polu "Informacje dodatkowe (Additional Information)".

VIII.Wszystkie nagrody i rozliczenia nastąpią nie później niż w 4tyg po zakończeniu licytacji.

IX.Relacje i wyniki będą ukazywać się na stronie internetowej mwgrogowo.pl

X.W kwestiach spornych nieujętych w regulaminie ostateczną i nieodwołalną decyzje podejmuje Organizator.

 

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany dotyczące zapisywania cookies są możliwe w każdym momencie z poziomu ustawień Państwa przeglądarki.

Akceptuje pliki cookies z tej strony.